logotxt

A+ A A-

Treningslogg

Et godt ordtak jeg har hentet fra faget «Ledelse» er;

«For å kunne styre en bedrift riktig, må man kunne måle resultater» eller sagt på en annen måte for oss golfere;

«For å kunne bli bedre, må du vite hvor du skal bli bedre og måle resultater av forbedringen»

Til dette anbefaler jeg at du kjøper deg en notisbok. Dette blir din «Treningslogg». Den på bildet her er i størrelse A5 og har ferdig inndelte områder. Det er ikke nødvendig. Det kan du gjøre selv, men denne jeg fant, kostet nesten ingen ting.

Jeg deler boken min inn i 5 områder. I hvert område skriver jeg opp mine resultater fra trening. Ved å gjøre dette over tid, vil jeg se progresjonen som etter hvert vil vise seg på scorekortet.

1.       Putting

2.       Chip / Pitch

3.       Jern og hybrider

4.       Wood og driver

5.       Gode slag 

På hvert av områdene skal du skrive dine treningsmål og resultater. Tenk på disse sidene som en blogg.  Det er ikke alle dager du bør trene alle områdene. Tenk litt mer metodisk og gjør kanskje bare en av delene en dag.

Jeg skal komme tilbake til mange øvelser du kan gjøre på alle de fire områdene. Du vil se eksempler på hvordan du fører alle kapitlene i egne artikler.

Last modified onmandag, 01 juli 2013 20:56
Back to top